belangstelling

Team Analyse


De TTA rapportage geeft met behulp van grafieken inzicht in het geprefereerde werkgedrag van elk teamlid, de individuele rol die ieder vervult en de toegevoegde waarde voor het team. Zo wordt duidelijk wat de verschillende teamleden werkelijk motiveert en ontstaat er meer wederzijds begrip. Daarnaast stimuleert het de samenwerking en meer openheid in de communicatie. Ook eventuele machtsstrijd en potentiële conflictgebieden worden benoemd.

Bekijk hier een voorbeeld verslag TTA >>