belangstelling

HomeDienstenAssessmentsPersoonlijke Profiel Analyse

de Persoonlijke Profiel Analyse


Met de Persoonlijke Profiel Analyse worden de beweegredenen en de motivatie van een persoon duidelijk in beeld gebracht en worden gedragseigenschappen geïnventariseerd.

Deze methode inventariseert gedragseigenschappen van een persoon in de werksituatie. De PPA is geen psychologische test. Het is een methode die het werkgedrag op een objectieve wijze in kaart brengt. Met de PPA worden de beweegredenen en de motivatie in het werk van een persoon duidelijk in beeld gebracht en worden gedragseigenschappen geïnventariseerd.

Bekijk hier een voorbeeldrapport Persoonlijke Profiel Analyse >>

Er zijn drie belangrijke inzichten die de PPA geeft:
  • Hoe de persoon zichzelf ziet
  • Hoe de persoon zich gedraagt onder druk
  • Hoe andere mensen deze persoon zien.

U krijgt antwoord op de volgende vragen met het maken van een PPA:
  • Met welke werkzaamheden voelt de persoon zich aangenaam?
  • Hoe communiceert deze persoon?
  • Hoe werkt deze persoon in een team?
  • Welke beweegredenen motiveren deze persoon?

Welke toepassingen zijn er nog?

De PPA:

  • als onderdeel maken van verschillende trainingen
  • opnemen in maatwerktrainingen, team- en individuele coaching
  • gebruiken bij werving en selectie van nieuwe medewerkers

Belangstelling kan op diverse manieren hier een rol bij spelen, bijvoorbeeld door samen met u een assessment te ontwikkelen.

Aanvullende Modules
De algemene Persoonlijke Profiel Analyse kunt u uitbreiden met een aantal extra modules. Deze modules vertalen de uitkomsten van een PPA naar een algemene functie.

De modules die Belangstelling onder andere aanbiedt zijn:
a) Verkooponderzoek: wat voor verkoper is deze persoon?
b) Managementonderzoek: wat voor leidinggevende is deze persoon?
c) Klantenserviceonderzoek: hoe functioneert deze persoon op een klantenservice?
d) Samenvatting voor leidinggevende: hoe stuur ik deze persoon het beste aan?
e) Specifieke taakanalyse: is deze persoon in staat een specifieke functie uit te voeren?
f) Van deze functie wordt dan ook een analyse gemaakt.
g) Samenwerkingsonderzoek: hoe kunnen twee personen optimaal samenwerken?


Wanneer twee personen samenwerken of gaan samenwerken is het goed om elkaars denken en handelen te leren kennen om vandaaruit ook te komen tot een optimale samenwerking.

​Om de samenwerkingsmogelijkheden tussen twee personen te onderzoeken, vullen ze allebei een PPA in. Per persoon worden enkele gedragskenmerken, motivatoren en grootste vrees beschreven. Vervolgens gaat het rapport in op samenwerking, communicatie en interactie tussen allebei waardoor duidelijk wordt hoe ze elkaar zien.