belangstelling

Menstypen gedragingen en omgang


Het succes van communicatie zit niet zozeer in wat u zegt, maar in hoe u het zegt. Door uw manier van communiceren af te stemmen op uw gesprekspartner, ontstaat er een goede 'klik'. U kunt dan samen op een prettige manier de gewenste resultaten bereiken. Elk menstype heeft zo zijn eigen drijfveren, doelen, motivatoren en (over)gevoeligheden. Lees hieronder meer over de verschillende typen.De 4 menstypen:

Een dominante

(extravert en rationeel)

 • Kenmerken:
  Zelfverzekerd, doorzetter, harde werker,ondernemend, doelgericht.
 • Motivatoren:
  Bevoegdheden, macht, respect, uitdagingen, materiele zaken.
Omgang met de dominante:
 • Vooral doen :
  Zakelijk reageren, vragen stellen, meeveren (niet overdrijven).
  Hem over zichzelf laten praten. Vlot, zeker en tothe point blijven.
 •  Vooral niet doen:
  Emotioneel reageren, opdringen van je mening.
  Bij een discussie teveel tegen hem ingaan.
  Verzanden in details, sneller en zachter praten


Een beïnvloeder

(extravert en emotioneel)

 • Kenmerken:
  Enthousiast, invloed, energiek, spraakzaam, hartelijk, positieve instelling, druk.
 • Motivatoren:
  Erkenning, omgaan met mensen,waardering, vrijheid van handelen.
Omgang met de beïnvloeder:
 • Vooral doen :
  Waardeer zijn ideeën en verhalen. Vragen stellen om hem op andere gedachten te krijgen. Schriftelijk de mondelinge afspraken samenvatten. Hem laten spreken over zijn ideeën en gedachten en tijd voor nemen.
 • Vooral niet doen:
  Alleen vanuit feiten praten. Veelvuldig op zijtakken ingaan of discussiëren. Te vlug denken dat de beïnvloeder het met je eens is.

Een zekerheidszoeker

(introvert en emotioneel)

 • Kenmerken:
  Bedachtzaam, voorkomend, betrouwbaar,Volhardend, planmatig, consequent.
 • Motivatoren:
  Rust, oprechtheid, zekerheid en welgemeende waardering

 Omgang met de zekerheidszoeker:

 • Vooral doen :
  Vragen stellen en doorvragen, oprecht en formeel in je benadering zijn.
  Interesse in hem tonen als mens. Ondersteuning en persoonlijke garantie toezeggen.
  Aandachtig luisteren, openhartig zijn.
 • Vooral niet doen:
  Te veel ingaan op de feiten in plaats van op het gevoel bij een meningsverschil.
  Met zijn angst door onzekerheid geen rekening houden.

 

Een specialist

(introvert en rationeel)

 •  Kenmerken:
  Diplomatiek, kennis, structuur, perfectionistisch, accuraat, specialisme.
 • Motivatoren:
  Duidelijkheid, details, structuur, professionaliteit, orde
Omgang met de specialist:
 • Vooral doen :
  Met een brief of memo een gesprek opvolgen.
  Een specialist de tijd geven om na te denken over jouw voorstellen.
  Je gesprek goed voorbereiden, nauwkeurig en systematisch in je aanpak zijn.
 • Vooral niet doen:
  Verwaarlozen van je vakkennis. Te veel praten of in de rede vallen. Daar hij goed op de hoogte is van de feiten, zeker niet overbluffen of overdrijven.